Regulamin

„POZNAJ SWÓJ REGION Z PRZEWODNIKIEM”

Zasady uczestnictwa w akcji „Poznaj swój region z przewodnikiem. Wokół Anny Wazówny” organizowanej w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim w dniach 24-25.02.2018 r.

 

 1. Celem imprezy jest propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz wiedzy o atrakcjach regionu.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.rejestracja.kujawsko-pomorskie.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2018 roku do godz. 15.00.
 3. Uczestnictwo w zwiedzaniu jest bezpłatne lub za symboliczną złotówkę.
 4. Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.
 5. Osoby niepełnoletnie powyżej 15 roku życia mogą wziąć udział w imprezie pod warunkiem dostarczenia przewodnikowi oświadczenia rodzica lub opiekuna (oświadczenie do pobrania tutaj).
 6. Rejestracji podlegają uczestnicy, którzy ukończyli 5 lat.
 7. Uczestnicy otrzymają bawełnianą torbę promocyjną (maks. 2500 szt., decyduje kolejność zgłoszeń).
 8. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
 9. Organizatorzy nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody, które wynikły w czasie imprezy, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
 10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
 11. Uczestnicy zwiedzania wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu imprezy, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatorów.
 12. Uczestnicy zwiedzania wyrażają zgodę na publikację i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizacyjnych akcji.
 13. Udział w imprezie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszych zasad.
 14. Ostateczna interpretacja zasad uczestnictwa należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość zasad nie zwalnia uczestnika od ich przestrzegania.
 15. W trakcie trwania imprezy uczestnik jest zobowiązany do podporządkowania się poleceniom prowadzącego przewodnika.
 16. W przypadku zgłoszenia małej liczby osób na daną imprezę Organizator ma prawo odwołać imprezę, o czym poinformuje niezwłocznie na stronie internetowej www.rejestracja.kujawsko-pomorskie.pl oraz poprzez e-mail.