Kujawy i Pomorze - poznaj region z przewodnikiem - logo mobilne
Dziękujemy za udział w akcji "Poznaj region z przewodnikiem"

Zapraszamy za rok!!!

Zwiedzanie ekspozycji stałych i czasowej w Zbiorach Sztuki

Zwiedzanie indywidualne

Zwiedzanie ekspozycji stałych i czasowej w Zbiorach Sztuki

Zwiedzanie indywidualne za symboliczną złotówkę

 

Zwiedzanie:

- wystawy stałej „Rzeźba ceramiczna Stanisława Zagajewskiego (1927­–2008)”, poświęconej jednemu z najwybitniejszych w Polsce i na świecie artystów z kręgu „l’art brut”. Ekspozycja jest prze­krojową prezentacją prac z lat 1966–1990

- wystawy stałej „Życie i twórczość Wacława Bębnowskiego (1865–1945)”, artysty zaliczanego do grona najważniejszych twórców sztuki użytkowej okresu Młodej Polski. Wystawa ma charakter biograficzny, ukazuje fragment z kolekcji rzeźb gro­madzonych we włocławskim muzeum od czasu sprzed II wojny światowej do 1979 r.

- wystawy czasowej „Włocławski alfabet sztuki. Plastyka włocławska II poł. XX w. ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku” poświęconej plastyce włocławskiej II poł. XX w. Lata 1945–2000, to okres największego rozwoju i rozkwitu sztuk plastycznych we Włocławku. Wpływ na to miały działania takich instytucji, jak: Muzeum Kujawskie, Włocławski Oddział Związku Polskich Artystów Plastyków, Biuro Wystaw Artystycznych, Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne czy też niezwykle aktywna Grupa Kujawska. Spośród 79 czynnych twórców w tym czasie, na wystawie można będzie zobaczyć dzieła 49 artystów.

Lokalizacja

  • 2020-03-01
    11.00 - 16.00
  • 1 zł
  • miejsce zbiórki:
    Włocławek
    Zbiory Sztuki, ul. Zamcza 10/12
  • Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
Wydarzenie bez zapisów

Polecane wydarzenia: