Kujawy i Pomorze - poznaj region z przewodnikiem - logo mobilne
Dziękujemy za udział w akcji "Poznaj region z przewodnikiem"

Zapraszamy za rok!!!

Zwiedzanie Cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy

Zwiedzanie z przewodnikiem dla dorosłych i dzieci

Zwiedzanie Cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy

Cerkiew św. Mikołaja w Toruniu znajduje się przy ulicy Podgórnej 69, w zabytkowym XIX-wiecznym budynku. Jest to dawny dworzec miejski wzniesiony na planie prostokąta. W cerkwi znajduje się wiele ikon, m.in. patrona parafii św. Mikołaja, św. Serafina. Pochodzenie większości z nich okryte jest tajemnicą. Najstarsze ślady prawosławia w Toruniu pochodzą z XVII w. Z tego okresu zachowana jest płyta nagrobna znajdująca się obecnie w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Dzisiejsza parafia to lata 20-te XX wieku. W latach dwudziestych powstała parafia cywilna w dużej części składająca się z uchodźców z byłego Imperium Rosyjskiego. W 1921 r. powstaje Wojskowa Parafia Prawosławna. W 1924 r. obie parafie się połączyły stanowiąc jedność. Siedziba Parafii znajdowała się na Nowym Rynku w Toruniu w zborze ewangelickim. Ostatnie dane z 1936 r. mówią o ok. 7000 żołnierzy prawosławnych i 500 osobach cywilnych. W 1939 r. parafia z Nowego Rynku zostaje przeniesiona na ul. Podgórną 69. Dzisiejsza parafia ma charakter diaspory. Zwrócimy uwagę na barwę cerkwi po remoncie. O dziejach i obecnym funkcjonowaniu parafii prawosławnej opowie Nadzieja Hajduczenia, licencjonowany przewodnik.

 

Minimalna ilość osób, aby wydarzenie się odbyło: 5 osób.

Lokalizacja

 • 2020-03-01
  15.15 - 16.15
 • 0 miejsc
 • miejsce zbiórki:
  Toruń
  Wejście do Cerkwi, ul. Podgórna 69
 • Koło Przewodników PTTK, Oddział Przewodnicki PTTK w Toruniu
  tel: 608684302
Wydarzenie dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz wózkach dziecięcych
Brak możliwości rejestracji

Polecane wydarzenia: