Kujawy i Pomorze - poznaj region z przewodnikiem - logo mobilne
Dziękujemy za udział w akcji "Poznaj region z przewodnikiem"

Zapraszamy za rok!!!

Nocne zwiedzanie PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy

Zwiedzanie z przewodnikiem dla dorosłych

Nocne zwiedzanie PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy

PGE Energia Ciepła spółka Grupy Kapitałowej PGE, która posiada blisko 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji w Polsce, 14 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 7,4 GWt oraz o mocy elektrycznej 4,2 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 592 km.

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy, mając dwie jednostki produkcyjne (Elektrociepłownia Bydgoszcz I przy ul. Żeglarskiej 4 i Elektrociepłownia Bydgoszcz II przy ul. Energetycznej 1), prowadzi działalność w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła oraz wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej. Ciepło i energia elektryczna produkowane są w skojarzeniu, nazywanym inaczej procesem kogeneracji. To niezwykle korzystne dla środowiska rozwiązanie, ponieważ daje możliwość uzyskania wysokiej, przekraczającej 80% sprawności wytwarzania. Pozwala także zmniejszyć zużycie paliwa i znacząco obniżyć emisję zanieczyszczeń. W 2019 r. Oddział sprzedał 4 071 tys. GJ ciepła (co stanowi ok. 87% ciepła dostarczonego do bydgoskiej sieci ciepłowniczej) i 416 tys. MWh energii elektrycznej (co stanowi ok. 60% zapotrzebowania aglomeracji bydgoskiej na energię elektryczną).

Podczas nocnej wizyty w największej w Bydgoszczy elektrociepłowni zwiedzający zapoznają się z procesem produkcyjnym i podstawowymi urządzeniami produkcyjnymi, takimi jak: kotły i turbozespoły oraz z urządzeniami pomocniczymi służącymi m.in. do rozładunku i podawania paliwa oraz oczyszczania produktów spalania. Trasa obejmuje zwiedzanie budynków: maszynowni, kotłowni, nawęglania oraz odpopielania i odżużlania. Długość trasy to ok. 1,5km. Przewidywany czas zwiedzania ok. 1,5-2 godz. Atrakcją nocnego zwiedzania będzie m.in. taniec z płonącymi pochodniami.

 

Uwaga!

chętnych prosimy o:

- zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa podczas zwiedzania,

- ubranie się w wygodne strój i obuwie na płaskim obcasie.

Lokalizacja

 • 2020-02-29
  19.00 - 21.00
 • 0 miejsc
 • miejsce zbiórki:
  Bydgoszcz
  Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy, Elektrociepłownia Bydgoszcz II, ul. Energetyczna 1
 • PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy
  tel: 608 503 700
Brak możliwości rejestracji

Polecane wydarzenia: