„Formy, struktury i barwy skał na świecie” - prelekcja ilustrowana fotografiami ze wszystkich kontynentów

„Formy, struktury i barwy skał na świecie” - prelekcja ilustrowana fotografiami ze wszystkich kontynentów
Data i godzina: 2017-02-26, godzina: 12.00 - 13.30
Ilość miejsc: 30
Miejsce zbiórki: Budynek B, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu (sala wykładu B 151 I p. wejście od ul. Dekerta )
Organizator: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Szczegółowy opis:

UWAGA! ZMIANA TERMINU WYDARZENIA Z 25.II. (SOBOTA) NA 26.II. (NIEDZIELA)

Warunki fizyczne, sposób powstawania, przebieg procesów geologicznych decydują o rodzaju skały, która wchodzi w skład jednej z trzech podstawowych ich typów a mianowicie: skały magmowe, osadowe i metamorficzne. W każdej z nich wymienić można  wielką ich różnorodność wynikającą  ze składu mineralnego, struktury, budowy wewnętrznej, uziarnienia, a przede wszystkim warunków środowiska naturalnego w jakich powstawały. Skalne krajobrazy, fantastyczne formy skalne i ich często zadziwiająca kolorystyka są przedmiotem zainteresowania jednej z nowych dziedzin turystyki jaką jest geoturystyka.

Prelegent: dr Zdzisław Preisner.